top of page
CMS KÜLTÜR MERKEZİ

CMS Istanbul Kültür Merkezi Projesi

Gerçekleştirdiği yaz okulu ve festival etkinlikleriyle yaklaşımındaki farklılığı, üstlendiği özel misyonu ve gelecek kurgusunu ortaya koyan CMS Istanbul, orta ve uzun vadede çapını daha da genişleterek faaliyetlerini tüm seneye yayabileceği sabit bir mekânda, özgün ve çok yönlü bir kültür merkezini hayata geçirmeyi planlıyor.

CMS İstanbul’un Farkı

CMS İstanbul’u pek çok kültür merkezi ve festival organizasyonundan ayıran temel farklılıklar şöyle sıralanabilir:
 

PROJE DOĞURAN PROJELER ÜRETMEK: Çarpıcı temaları ve yoğun hazırlık süreciyle kimi konserleri başlı başına birer proje niteliğinde olan ISCMS gibi, CMS İstanbul da her biri yeni projeler, hatta festivaller doğurabilecek güçlü ve özgün fikirlerin geliştirildiği uluslararası bir merkez niteliği taşıyacak.
 

YARATICILIKTA ÖNCÜLÜK: CMS İstanbul’un ürettiği projelerde yer alan dünya sanatçıları ve hedef kitleler, şehri hazır projelerin uğrak noktası değil, yeni projelerin çıkış noktası olarak algılayacak.
 

DÜNYAYI GEZEN İSTANBUL: “Seyyar Satıcılar Sahnede” ya da “Kültürler Arası Doğaçlamalar” gibi temalar içeren gezici olmaya müsait çok sayıda projeyle İstanbul’u yurtdışında temsil etmek, farklı şehirlerden sanatçıları İstanbul’da ağırlamak mümkün olacak.
 

TÜRLER ÖTESİ BİR MÜZİK ANLAYIŞI: CMS İstanbul, Doğu-Batı, Kuzey-Güney, tür veya gelenek ayrımı yapmaksızın, müzikte yaratıcılığı besleyebilecek tüm değerleri ve esin kaynaklarını derinlemesine irdeleyen açık ve önyargısız bir üretim platformu oluşturacak.
 

OKUL NİTELİĞİ: Mirasını devraldığı Creative Music Studio gibi öğrenim ve paylaşımı esas alan yapısıyla CMS İstanbul her şeyden önce uluslararası bir müzik okulu niteliği taşıyacak ve dersliklerinde yıl boyu atölye ve seminerler düzenlenecek.

Merkezin Birimleri

CMS İstanbul’un, bünyesinde aşağıdaki birimleri barındırması planlanıyor:

 

•   Çok amaçlı salon (konser, gösteri ve sergiler için)  

      

•   Derslikler

 

•   Kayıt stüdyoları

 

•   Konferans salonu

 

•   Misafirhane

 

•   Proje Ofisi

 

•   Restoran-cafe-bar

Tesisin restoran, cafe-bar ve onu izleyen konser salonundan oluşan sosyal mekanı, CMS İstanbul’un ekonomik döngüsünü güvence altına alırken, yüksek bütçeli uluslararası projeler farklı finansal kurgularla hayata geçirilecek.

.

bottom of page