Avrupa yılları

Muvaffak "Maffy" Falay ve basçı Audrey ile...